Midtjyske landmænd går naturen i bedene

80 km natur er nu sået i Herning og Ikast-Brande kommuner

En god ide har bredt sig over nogle år, når landmænd i Herning og Ikast-Brande Kommuner lægger arealer til, for at der kan blive sået blomster og planter, der gavner naturen.

Det er 3. år, medlemmer af Herning-Ikast Landboforening har medvirket ved at plante mindre arealer til med en frø-blanding, der tilgodeser både dyr og vildt.

I år er der sået planter i en 56 kilometer og 3 meter lang stribe i Herning og Ikast-Brande kommuner. Da der er arealer, der blevet sået til sidste år, og som fortsat ligger tilsået, anslår Jens Simonsen fra Herning- Ikast Landboforening, at der er tale om 80 km alene i de to kommuner.

Samtidig er de små arealer med til at sikre en større variation i de arealer, der ellers risikerer at blive præget af stadigt større landbrugsarealer med en meget lille variation af afgrøder – og dermed arealer, der ikke tilgodeser dyrelivet så godt. 

Dialog er vejen frem

Projektet er et samarbejde mellem kommunerne og landbrugs- og natur-organisationer.

Formand for Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, Lars Holm Hansen finder projektet vigtigt.

- Vores fugletællinger på landsplan viser jo en voldsom tilbagegang for eksempelvis lærker og viber, der trives med et mere varieret landskab, siger han.

Derfor er han begejstret for, at der med projektet i Herning og Ikast-Brande nu er startet en bevægelse, der omfatter stadigt flere kommuner og områder.

Også talsmanden for Danmarks Naturfredningsforening, Herning, Bent Rasmussen ser projektet som vigtigt på flere planer.

Selv om verden ikke reddes af, at der bliver sået nogle arealer til med andet end landbrugsafgrøder, har projektet en ekstra dimension, fordi det handler om at få skabt en god dialog mellem parter, der ellers har haft et anstrengt forhold til hinanden.

- Man vinder ikke noget ved at kriges, siger han. 

Vi gør noget godt

Jens Moesgaard er en af de landmænd, der har lagt jord til. Ud over det har han også lagt en del interessetid i, da det er hans traktor og såmaskine, der i disse dage har travlt med at køre de to kommuner tyndt for at så.

Der er godt 50 landmænd, der hver betaler godt 1200 kroner for at få arealerne sået til, og arealerne er spredt på omkring 200 lokaliteter, så traktoren har været rundt i alle kommunens verdenshjørner.

- Jeg synes, det er vigtigt, at landbruget selv gør noget for at forbedre sit image, og det her er jo en god måde, der også gavner os selv, for vi vil jo også gerne have natur at se på og gå i, siger han.

Projektet har i øvrigt bredt sig, så det nu omfatter i alt syv kommuner. 

Fakta:

Faunapletter på Agerjord er et samarbejde mellem Herning-Ikast Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening, Herning, Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland,  Herning og Omegns Biavlerforening, Herning og Ikast-Brande kommuner, SAGRO og  Jagthundeforeningen FJD.

I år er der sået 56 kilometer til i tre meters bredde på omkring 200 lokaliteter i de to kommuner. Med blivende arealer fra sidste år, er der tæt på 80 kilometer faunastriber på i alt 300 lokaliteter.

Læs også