Danespo udbetaler den største samlede efterbetaling nogensinde

Danespo udbetaler kr. 9,5 mio. ekstra til læggekartoffelavlerne ud over den avlerpris, der allerede er betalt i løbet af sæsonen. Selskabet fortsætter endvidere de positive takter fra sidste år og øger omsætningen af læggekartofler med mere end 5.000 tons i 2016/2017.

- Vi glæder os over igen i år at være i stand til at betale avlerne en højere pris for deres læggekartofler, udtaler direktør i Danespo, Lars Næsted. Vi vil gerne takke avlerne for deres store indsats for at levere den ekstra mængde læggekartofler rettidigt - det har krævet en ekstra stor arbejdsindsats fra avlere og sorterecentralers side.

Sorten Royal fortsætter ligeledes den positive udvikling, den samlede betaling for denne sort beløber sig til kr. 200,- pr. 100 kg. - Vi har fortsat store forventninger til udviklingen af sorten, såvel på det danske som på det internationale marked, og ser frem til en ny god kartoffelsæson, afslutter Lars Næsted.

Danespo forædler, producerer og handler med spise- og læggekartofler. 80% af læggekartoflerne afsættes på eksportmarkederne i Nordafrika, Mellemøsten og Europa, mens spisekartoflerne under varemærket Danespo food sælges til hjemmemarkedet og det øvrige Skandinavien. Danespo har endvidere datterselskaber i Tyskland, Holland og Frankrig. Danespo er ligeligt ejet af DLF og Florimond Desprez med hver 49%, de resterende 2% ejes af avlere og medarbejdere.

Læs også