Sorte tal og tilfredshed hos konservativ svineproducent

På Tomsgaard på Stevns er man gået fra 28 til 37 grise pr. årsso på 10 år, og det er de flere årsager til, påpeger ejeren Ole Elbæk.

- Det er fedt at være landmand. Sådan lød det spontant fra Ole Elbæk, da LandbrugØst for nylig besøgte svineproducenten ved Klippinge på Stevns.

- Jeg har nogle dygtige og engagerede medarbejdere, og priserne er gode. Det er dejligt, når det hele spiller. Som det er lige nu, er det godt at være svineproducent, påpeger Ole Elbæk, der er 56 år.

Han driver sit fødehjem, Tomsgaard, nord for Store Heddinge, hvor han producerer smågrise med 630 årssøer. Hertil kommer et 300 hektar stort markbrug, heraf 60 i forpagtning, hvor der dyrkes korn, raps og frøgræs. Det hele passes med hjælp fra fire fastansatte medarbejdere i stalden plus en elev i marken.

Ingen risikable tiltag

Omkring det økonomiske betegner Ole Elbæk sig selv som konservativ. Det betyder for eksempel, at han altid har holdt sig langt væk fra renteswaps, kornfutures og hvad han ellers betegner som risikable finansielle tiltag.

- For nemmere at komme i gang, begyndte jeg med at forpagte gården. Det var i 1986, hvor jeg havde deltidsjob ved siden af som svinetekniker, fortæller Ole Elbæk.Efter fem år som forpagter købte han i 1991 Tomsgaard af sin far og blev fuldtidslandmand med 40 hektar og ingen animalsk produktion.

Ole Elbæk begyndte at producere slagtesvin, cirka 1.200 styk om året, i nogle gamle bygninger – med trillebør, fodervogn og manuel udmugning. I 1998 byggede han en ny slagtesvinestald med 1.400 stipladser, og slagtesvineproduktionen blev flerdoblet.

Begyndte med sohold

- I 2002 besluttede jeg mig for at begynde med sohold. Efter fire år lykkedes det at få en godkendelse. I 2006-2007 byggede jeg så en stald til 580 søer, som blev taget i brug i 2007, fortæller Ole Elbæk.

- Samtidig reducerede jeg slagtesvineproduktionen til 4.000 styk om året, mens resten af grisene blev afsat som smågrise, oplyser landmanden fra Stevns, der for tre år siden fik revurderet sin miljøgodkendelse og øgede antallet af søer til 630.

- Derfor lavede vi en del af slagtesvinestalden om til drægtighedsstald. Her i 2017 har vi inddraget mere plads til smågrise, fordi vi over de seneste 10 år er gået fra 28 til 37 grise pr. årsso, forklarer Ole Elbæk, som i dag kun feder cirka 1.000 overskudsgrise op til slagtning om året.

Ros til medarbejderne

Svineproducenten fra Stevns slår fast, at de mange grise pr. årsso først og fremmest skyldes, at hans medarbejdere går op i deres arbejde med liv og sjæl – samt at rammerne for produktionen er tidssvarende.

- Jeg lægger stor vægt på, at vi har et godt psykisk arbejdsmiljø, og på det mere praktiske plan har vi stor fokus på logistikken, så vi undgår en masse overflødige skridt, fortæller Ole Elbæk.

- Bortset fra et enkelt år har vi altid haft sorte tal på bundlinjen – om end af forskellig størrelse. I 2008 blev det til et underskud. For det første på grund af en både dårlig og besværlig høst. Dernæst fordi jeg som følge af den ringe høst måtte ud og købe såvel korn som sojaskrå til høje priser, forklarer han.

Læs også