Næste års vinterbyg kan blive bedre

Gå ned i udsædsmængde, N-gødsk af tre gange, to-del vækstregulering og vælg et SDHI-fungicid til sidste svampesprøjtning. Det er Syngentas bud på at forebygge en gentagelse af dette års skuffende lave rumvægt i vinterbyg.

Mange havde i år store forventninger til årets vinterbyghøst ud fra de tætte og veletablerede kornmarker sæsonen igennem. Men variationen i de nu høstede udbytter svinger tilsyneladende enormt fra 5,5 ton pr. hektar og helt op til godt 10 ton pr. hektar alt efter landsdel og bonitet.

- Hvis vi spoler tiden tilbage til september sidste år, forblev jordtemperaturen usædvanlig høj måneden igennem. Flere lokaliteter havde fortsat over 15 grader - hvilket er maksimum for såning af eksempelvis vores hybridsorter, påpeger Mogens Stenholt Mogensen fra forædlervirksomheden Syngenta.

Det betød, at mange udsatte såtidspunktet med 8-10 dage. Men jordtemperaturen forblev fortsat høj og planterne satte mange sideskud.

Den kraftige buskning betød tilsvarende mange aksbærende skud i foråret pr. kvadratmeter, og det har tilsyneladende brugt en stor del af bygplanternes ressourcer.

- Det har betydet for mange kerner på hver bygplante til at skulle fylde, lyder det.

Samtidig har der i år været udfordringer med lejesæd og ramularia. 

Læs også