Skovdyrkerne skærer ned

Organisationen slankes i Skovdyrkerforeningen Øerne, fordi fusionen ikke er gået helt efter planen. Og administrationen samles på Fyn.

Skovdyrkerforeningerne på Fyn og Øst for Storebælt valgte sidste år at gå sammen i en fusion. Det er imidlertid ikke gået hele efter planen.

- Desværre gav det mange sammenlægningsproblemer, og flere fusionsomkostninger og andre engangsomkostninger end ventet. Det har betydet, at det økonomiske resultat i foreningen bliver betydeligt ringere end forudset, fortæller godsejer Rudolf Iuel, Lundsgaard, Kerteminde, der valgtes som den nye fusion, Skovdyrkerforeningen Øernes første formand.

- I det hele taget har været nogle udfordringer både øst og vest for Storebælt, som ikke er blevet håndteret optimalt og rettidigt. Samtidig har den stærke fokus på organisationsændringerne givet et for lavt aktivitetsniveau i marken, påpeger han i et nyhedsbrev, som medlemmerne modtog i sidste uge.

Der er derfor blevet udarbejdet en plan for Skovdyrkerforeningen Øerne med nødvendige omkostningstilpasninger og omstruktureringer, hvor alle besparelsesmuligheder forfølges, for at sikre en bedre økonomi og en stærk forening.

Det indebærer, at hele administrationen samles i Vissenbjerg, hvor der hidtil også har været administration og bogholderi i Sorø.

Samtidig afskediges en række medarbejdere.

Læs mere om tilpasningerne i Skovdyrkerforeningen Øerne i næste uges avis.

Læs også