Drikkevand skal undersøges for mikroplast

Miljøstyrelsen vil undersøge drikkevandet for mikroplast, når en bedre målemetode er klar – formentlig inden for få måneder.

Miljøstyrelsen forventer inden for få måneder at sætte gang i en måling af, om der er mikroplast i det danske drikkevand. En undersøgelse har i denne uge vist, at der kan være mikroplast i drikkevandet, men undersøgelsen er så usikker, at myndighederne ikke kan konkludere noget ud fra den.

Da der endnu ikke findes en retvisende målemetode, har Miljø- og fødevareministeriet støttet udviklingen af en pålidelig metode. Metoden, der udvikles af forskere fra DCE ved Aarhus Universitet, ventes klar til brug inden for få måneder, og derefter vil Miljøstyrelsen bruge den nye metode til at måle for mikroplast i drikkevandet.

Miljøstyrelsen forventer, at undersøgelsen af mikroplast i drikkevandet kan være klar i begyndelsen af 2018.


Fakta: Mikroplast, kilde: Miljøstyrelsen

  • Mikroplast er defineret som alle plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter  i diameter. De fleste stykker mikroplast er dog langt mindre end 1 millimeter og kan ikke ses med det blotte øje.
  • Mikroplast kan enten produceres bevidst og tilsættes for eksempel kosmetik eller stamme fra nedslidning af større plastikstykker. Af det mikroplast, der tilføres vandmiljøet, vurderes 1 procent at stamme fra produceret mikroplast, mens 99 procent vurderes at stamme fra afslidning.
  • Mikroplast er blevet fundet en række steder, blandt andet i honning, øl, sukker og fisk – og en del findes som små partikler i luften.
  • Mikroplast er stadig et forskningsmæssigt nyt område, og man mangler blandt andet pålidelige målemetoder. Miljøstyrelsen er sammen med Aarhus Universitet ved at få udviklet en pålidelig målemetode, der ventes klar i løbet af november.
  • DTU Fødevareinstituttet vurderede i 2016, at der ikke umiddelbart er sundhedsmæssige problemer forbundet med indtag af mikroplastpartikler på helt ned til 0,1 mikrometer. De sundhedsmæssige effekter af mikroplast hos mennesker og dyr ikke er dog endnu ikke grundigt undersøgt.

Læs også