Æggeskandale: Ønsker hurtigere besked

En skandale som den med forurenede æg i EU-lande i sommer, skal ikke ske igen. Det vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen markere, når han i dag deltager i et ministermøde om fipronilæg i EU.

Ministrene diskuterer blandt andet, hvordan EU-landene fremover kan håndtere fødevarekriser som æggesagen, og hvad man kan gøre for at styrke den fælles håndtering af svindel i fødevareproduktionen i det hele taget.

Esben Lunde Larsen ønsker, at EU fortsat skal forbedre kommunikationen mellem lande og myndigheder, så de sager hurtigere bliver løst, herunder at samarbejdet mellem de nationale myndigheder forbedres gennem de nuværende it-systemer. I den konkrete sag gik indmeldingen til EU’s varslingssystem om sikre fødevarer for langsomt fra de lande, hvor æggesagen startede. Til gengæld reagerede Danmark omgående, da indmeldingen kom.

Ikke i æg lagt i Danmark

Æggesagen begyndte, fordi belgiske og nederlandske høns var blevet behandlet for blodmider med det ulovlige insektmiddel, fipronil. Giftstoffet gik i æggene, som også er solgt i begrænset omfang på det danske marked. Ifølge DTU Fødevareinstituttet var de udenlandske æg solgt i Danmark dog aldrig med sundhedsskadelige mængder af fipronil.

Alt tyder på, at danske æggeproducenter ikke har brugt de ulovlige midler, og der har ikke været konstateret fipronil i æg, der er lagt i Danmark.

- Vi kan være tilfredse med, at alt tyder på, at danske æggeproducenter ikke har brugt de ulovlige midler. Derfor har vi ikke på noget tidspunkt konstateret fipronil i æg, der er lagt i Danmark, og det er jeg vældig glad for, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren understreger, at han fortsat følger sagen meget nøje via Fødevarestyrelsen, som fortsætter det tætte samarbejde med myndigheder i andre europæiske lande.

- Generelt må jeg sige, at vi i Danmark har håndteret denne sag hurtigt og effektivt, både af æggeerhvervet og de involverede myndigheder. Det tyder på, at vi generelt står godt rustet til den slags kriser, siger Esben Lunde Larsen.

 

Læs også