Seges: Digitale kurser skal supplere oplæring af udlændinge ude i bedrifterne

Udenlandske ansatte mangler både fagkundskaber og almindelig viden om landbrug. Det vil Seges Akademi råde bod på med målrettede kurser på pc’en eller smartphonen dem.

Stort set ingen rumænere og ukrainere eller andre udenlandske medarbejdere har uddannelser inden for landbruget eller bare kendskab til erhvervet, når de bliver ansat i bedrifter her i Danmark.

- Der er behov for ekstra oplæring af dem ud over den instruktion, de hidtil har fået ude på bedrifterne i form af såkaldt sidemandsoplæring, siger udddannelseschef i Seges Akademi, Karen Tegllund, på baggrund af en undersøgelse, som de har lavet.

Dertil tilbyder Seges i samarbejde også med DLBR-virksomhederne nu til foråret de første skræddersyede digitale kurser til inden for svineproduktion til brug på pc eller smartphone.

 

Præsentation på Svinekongressen

Efter nytår Seges også i gang med at producere kurser for udenlandske ansatte i mælkeproduktionen.

Seges Akademi præsenterer de første af kurserne i svineproduktion på Svinekongressen i næste uge i Herning.

Kurserne er en blandt af videoer, grafik og tekst på dansk i skrift og i tale fulgt op af testspørgsmål.

Men senere bliver de produceret også med engelsk, rumænsk og ukrainsk. Kurserne er udarbejdet på baggrund af Seges Akademis’ undersøgelse af, hvilke kompetencer udenlandske medarbejder skal have for at komme hurtigt i gang og for at kunne løse arbejdsopgaver med høj kvalitet.

 

Forstår ikke engelsk godt nok

- Vores undersøgelse viser, at de udenlandske medarbejdere ikke er gode nok til engelsk til, at det er nok at oversætte kurserne til det. Hvis de virkeligt skal lære noget, så skal de have det ind med deres eget sprog, siger Karen Tegllund fra Seges Akademi.

Og dén undersøgelse viser også, at der er et klart behov for undervisningsmateriale på de ansattes eget sprog. De taler hverken dansk eller engelsk godt nok til at forstå alting, og sprogbarrieren kan være meget forstyrrende for oplæringen.

Undersøgelsen er lavet både som et spørgeskema, som 166 svineproducenter har svaret på, og på baggrund af interviews på 13 svinebesætninger med deres ejere samt med i alt 41 ansatte.

 

Begynder i DK fra start

12 ud af de 13 virksomhedsejere mener, at der vil være en værdi for dem i at anvende digitale kurser i forhold til oplæringen af deres udenlandske medarbejdere.

Undersøgelsen viser, at selv hvis de typisk østeuropæiske medarbejder har en landbrugsfaglig uddannelse med i rejsekufferten, så begynder de i Danmark nærmest fra start, fordi deres kompetencer er så forskellige fra, hvad er er brug for i her i landet.

Det viser sig også, at det kun er de færreste østeuropæere, som af eget initiativ søger viden andre steder end på bedriften om, hvordan de kvalificerer sig til jobbet.

Motivationen for dem til at tage et job i dansk landbrug er typisk at tjene hurtige penge inden for et par år og så returnere med dem til hjemlandet. Manglende fremtidsudsigter i hjemlandet spiller også ind.

 

Landmænd er positive

Onsdag i sidste uge mødtes Seges Akademi med et advisory board 9 landmænd, som blåstemplede de foreløbig udkast til kursusmaterialet.

- De syntes, at det generelt set var rigtigt godt, fortæller Karen Tegllund om reaktionen på det foreløbige kursusmateriale. Især et kursus i smittebeskyttelse vakte bifald i lyset af, at de ansatte rejser frem og tilbage fra Østeuropa.

Ingen andre landbrugsrådgivninger har hidtil lavet sådan et digitalt baseret undervisningsmateriale for udenlandske ansatte. Det er heller ikke noget, som andre brancheorganisationer har benyttet sig af, erfarer Seges Akademi.Resultater af Seges Akademis undersøgelse

Seges Akademi har gennemført interview med 14 ejere, 40 udenlandske medarbejdere og 1 dansk medarbejder, der alle arbejder i dansk svineproduktion. Nogle af resultaterne er:

• De udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark kommer primært fra Rumænien og Ukraine

• Kun få af dem har en landbrugsfaglig uddannelse med sig og de kender stort set intet til moderne svineproduktion

• Deres engelsk-kundskaber er begrænset. Derfor kan det være svært for dem at kommunikere effektivt med kolleger og ledere

• De har en tendens til at udtrykke, at de har forstået det der er blevet sagt selv om de rent faktisk ikke har forstået budskabet.

• Nogle har god motivation for at lære nyt og generelt er de meget interesseret i at lave gode produktionsresultater

• De udenlandske medarbejdere oplæres via sidemandsoplæring, og der findes ikke nogen formaliseret undervisning målrettet de udenlandske medarbejdere, hvilket både de og deres ledere mangler.

Undersøgelse er lavet både som et spørgeskema, som 166 svineproducenter har svaret på, og på baggrund af interviews på 13 svinebesætninger med deres ejere samt med i alt 41 ansatte. Seges Akademi har også talt med tre dyrlæger og med rekrutteringsbureauet AgroJob.

 Kilde: Seges Akademi

 

Læs også