DLF-rekord: 225 millioner før skat

Den store andelsejede frøkoncern hentede rekordresultat i et år, hvor frøgræsarealerne blev reduceret hos de godt 2.000 danske frøavlere.

Det var en tilfreds formand for DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen, der ved formiddagens generalforsamling kunne løfte sløret for årsresultatet for verdens største frøkoncern.

- Vi har kunnet slutte regnskabet med et rekordhøjt resultat på 160,6 millioner kroner efter skat mod 132 millioner året før. Det afspejler en stærk driftsmæssig indsats i hele virksomheden sammen med en væsentlig lagerreduktion.

Christian Høegh-Andersen fremhævede samtidig, at DLF har kunnet afregne de 2.343 frøavlere med gode afregningspriser. I regnskabsåret 2016/2017 havde de tilsammen kontrakt på 50.100 hektar, hvilket var lidt mindre end i den store frøhøst året før.

Bruttoudbyttet for græs og kløver har ligget på omkring 13.000 kroner pr. ha, oplyste formanden, der selv er frøavler ved Nykøbing Falster.

Lille omsætningsfald

Før skat blev resultatet for 2016/17 på 225,1 millioner kroner, svarende til en stigning på 11 procent i forhold til året før.

Omsætningen var på 3,526 milliarder kroner, eller et lille fald fra 3,565 milliarder i forrige regnskabsår.

Adm. direktør Truels Damsgaard pegede overfor de fremmødte repræsentanter ved mødet på Hotel Nyborg Strand på flere forklaringer til regnskabsresultatet:

- Resultatet er skabt gennem en solid indsats i alle koncernselskaber, som alle har bidraget positivt til regnskabet.

Flotte udenlandske resultater

Især blev koncernselskaberne i Holland, Canada og New Zealand fremhævet for en stærk indtjening, og dermed medvirkende til det rekordhøje resultat.  

- Det er en styrke, fortsatte direktøren, at vi er til stede på de betydende markeder, at vi har styr på forsynings- og logistikkæden, og at vi kan efterkomme kundernes behov til både indhold og emballeringsbehov.

- Kunderne efterspørger i stigende grad produkter, der er klar til salg, når de forlader vores afdelinger. Afsætningen af specialemballerede blandinger er vokset med 28 procent på to år, og det er strategisk set en glædelig udvikling, at en større del af salget sker i form af blandinger, der sammensat af flere frøkomponenter.

Læs mere fra DLF-generalforsamlingen i Effektivt Landbrug onsdag.

Læs også