Vandt skattesag for deltidslandmand

Mange deltidslandmænd med visse kroniske lidelser vil kunne gøre krav på forhøjet kørselsfradrag, viser en sag, som rådgivningsvirksomheden Sagro netop har vundet over SKAT i

Lang tids tovtrækkeri med SKAT om retten til et ekstra højt kørselsfradrag blev først vundet, da Sagro og kunden tog til København og forelagde sagen i et retsmøde for Landsskatteretten.

Forud havde både Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten afvist Sagros argumentation.

Kernen i sagen er, at deltidslandmanden fra Herningkanten lider af en uhelbredelig tarmsygdom, som betyder, at han er ude af stand til at benytte offentlig transport til og fra sit lønarbejde i Ikast.

Palle Høj og Carsten Bo Larsen fra Sagro kunne på deltidslandmandens vegne fremlægge både læge- og speciallægeerklæring på mandens lidelse, og i den ene af udtalelserne blev det specifikt fremhævet, at lidelsen betyder, at han for eksempel er ude af stand til at benytte bus, da han skal kunne komme meget hurtigt på toilettet.

Ligningsloven har netop en bestemmelse om, at mennesker med en varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom kan gives et ekstra højt kørselsfradrag, hvis man har særlige udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Alligevel mødte deltidslandmanden et blankt afslag i begge instanser.

Det fik rådgiverne og kunden til at starte bilen og køre til København.

- Der var fire dommere i retsmødet, fordi sagen har en vis principiel betydning, og som udgangspunkt var det op ad bakke. Vi måtte argumentere godt for sagen, fortæller Palle Høj.

Og det nyttede.

Dommerne traf en afgørelse, der fuldt ud fulgte Sagros argumentation, og deltidslandmanden får nu det ekstra kørselsfradrag med tilbagevirkende kraft i tre år.

- Der er rigtig mange sygdomme og kroniske lidelser, hvor man ikke kan tage offentlig befordring, og hvor en læge vil kunne bekræfte, at det forholder sig sådan. I de sager kan der være mulighed for at få det forhøjede fradrag, konstaterer Palle Høj, der også konkluderer, at man ikke skal give op, bare fordi man taber en sag i de første instanser.
 

Læs også