Græsland ´18 bliver en realitet

I 2014 så arrangementet Græsland dagens lys, og i 2018 gentages succesen i 2018, men denne gang med nye tiltag og øget faglighed, lover arrangører.

Over 70 græsmaskiner var repræsenteret på Græsland i 2014, som blev afholdt den 20. juni 2014 i gode rammer hos Elmegaarden ved Frederiks i det Midtjyske.

Arrangørerne bag arrangementet er blandt andet Gårdejer Lars Kristensen fra Elmegaarden,  frøfirmaet DLF samt Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E).

3.000 besøgende mødte op i 2014, og det blev Danmarks største græsdemonstration nogen sinde.

Nu gentages succesen med øget fokus på det faglige, og kløvergræsset kommer endnu mere i centrum, når Græsland ´18 løber af stablen onsdag den 6. juni 2018. Adresse bliver den samme som sidst – Elmegaarden ved Frederiks.

Arrangementet er åben fra kl. 10 til 20, og de kørende demonstrationer gentages to gange i løbet af dagen.

- Vi har hørt, at rigtigt mange savner arrangementet og den gode demonstration, hvor græsmaskinerne virkelig fik lov at slå sig løs i kløvergræsmarken” fortæller Gurli Klitgaard, produktchef hos DLF, som blandt andet ser frem til at fremvise demonstrationsparceller med kløvergræs midt på den 46 hektar store mark på Elmegaarden, hvor Græsland ´18 skal finde sted.

Fagligheden i Centrum

I forhold til sidst ændres der lidt på logistikken. På Græsland ’18 bliver det plantefaglige bogstavelig talt placeret i midten af arrangementet, da arrangørerne har valgt at dele marken op, så DLF’s demoparceller bliver omdrejningspunktet for Græsland ’18, hvor også forplejningen vil være placeret.

 - I en cirkel omkring forplejningen og DLF’s demoparceller vil udstillingen af forskellige firmaer og producenter blive placeret i to cirkler. De store maskinproducenter får stande yderst, og de mindre følgevirksomheder får stande tættest på centrum,  fortæller Gårdejer Lars Kristensen, Elmegaarden i Frederiks.

 Kørende maskiner

I en tredje cirkel omkring udstillingsarealet kommer den store maskindemonstration til at finde sted. Her vil maskinerne køre i løbet af dagen, og skiftevis vise de forskellige maskinhandlinger ved høst og bjergning af kløvergræs.

- Der vil være mulighed for at se skårlæggere, spredere, river, finsnittere, pressere, wrappere samt snitte- og frakørselsvogne i aktion” fortæller Henning Sjørslev Lyngvig, Agro-konsulent ved DM&E, landbrugsmaskinstationerne i Danmark. Han fortæller desuden, at der vil være fokus på indlægning af kløvergræsset i ensilagestakken, da der også vil blive demonstreret udstyr til håndtering og komprimering af kløvergræs i stakken.

Tilbage til rødderne

Selvom den kørende demonstration vil sætte fokus på arbejdsgangene med håndteringen af kløvergræsset ved ensilering, så vil udstillingen på Græsland ´18 også rumme den efterfølgende håndtering af husdyrgødning. Lige fra selvkørende og traktortrukne gyllevogne og gylleudlæggere, til redskaber til nedfældning eller slangeudlægning.

- Udstillingen vil desuden vise maskiner til etablering af kløvergræs, med udstilling af forskellige såmaskiner og redskaber til det perfekte såbed” fortæller Henning Sjørslev Lyngvig, DM&E Agro. Han fortæller desuden, at de første udstillere allerede har vist opbakning omkring Græsland ´18 – så der er endnu engang kridtet op til en storslået dag i kløvergræssets tegn.

Læs også