Stor kvægstald på vej på Tåsinge

Staldprojekt til 1.400 køer står færdigt til foråret. LandbrugFyn har besøgt Andekærgård, hvor de første 450 jerseykøer allerede er rykket ind.

I 2015 købte Kurt Poulsen fra Ringe kvægejendommen Andekærgård ved Landet på Tåsinge med henblik på at nedlægge husdyrproduktionen med de 180 køer af blandet race. Men historien er blevet en helt anden.

Driftsleder Louise Kool, der nu bor på gården sammen med hendes mand kvægbrugskonsulent Rik Kool, blev dengang ansat til at forestå opgaven med pasning af dyrene. Her kom de hurtigt til at snakke om mulighederne i at udvikle husdyrproduktionen på bedriften.

- Vi prøvede at søge om, hvor mange dyr vi kunne få tilladelse til – og så blev projektet sat i gang, fortæller Kurt Poulsen, der under renoveringsordningen allerede samme år fik bygget gårdens gamle bindestald om til kalvestald.

Det blev ikke blot til en udvidelse, men også til et race-skift.

- Den eksisterende besætning på gården omfattede mange ringe dyr, og set i lyset af, at der kunne opnås et bedre dækningsbidrag og et billigere byggeri pr. sengeplads, blev valget af jerseykøer let, forklarer Kurt Poulsen.

Byggeriet til selve udvidelsen til ikke mindre end 1.400 køer blev startet op i sommeren 2016, og første spadestik blev taget der, hvor de 3.400 kvadratmeter velfærdsstald til goldkøer og nykælvere skulle opføres.

Efterfølgende har totalentreprenøren Jejsing Trælasthandel & Bygningssnedkeri ApS været i gang med opførelsen af fire 200 meter lange sengebåsestald på ialt 12.600 kvadratmeter, et malkecenter med malkekarrusel til 50 køer, foderlade, halmlade osv.

Læs hele reportagen i næstes uges LandbrugFyn, men kan læses her på hjemmesiden allerede i dag. Se avisen her!

Læs også