Både tilfredshed og skuffelse over DC-resultat

Tilfredshed hos slagterikoncernen. Skuffelse hos Danske Svineproducenter.

Det er status, efter at slagterikoncernen har meldt ud, at bestyrelsen indstiller en samlet udbetaling på 1,45 milliarder kroner til ejerne.

Der udbetales knap 1,2 milliarder kroner i restbetaling. Det svarer til 95 øre pr. kg gris, mens so- og kreaturandelshaverne får henholdsvis 80 øre og 130 øre pr. kg. Samtidig indsættes i alt 55 millioner kroner på ejernes personlige ansvarlige konti.

Hos Danske Svineproducenter er man dog ikke imponeret:

- Det er et skuffende driftsresultat, som Danish Crown har offentliggjort i dag, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter. 

Ikke opløftende

Regnskabet viser, lyder det fra producentforeningen, det dårligste driftsresultat i 5 år. Man påpeger, at årets driftsresultat er en tilbagegang på cirka 250 millioner kroner i forhold til sidste år. Og det til trods for en stigende omsætning på knap 2 milliarder kroner.

- Det er ikke opløftende toner fra vores andelsselskab, som jo ellers har meldt ud, at de i de kommende år vil ligge et hestehoved foran på noteringen i forhold til konkurrerende slagteriselskaber i Europa. Alene tabene i UK betyder, at der de seneste år er mistet indtjening for omkring 450 millioner kroner eller cirka 30 kroner pr. gris, hvilket naturligvis er helt utilfredsstillende, siger Henrik Mortensen.

Formanden konstaterer, at Danish Crown i år samlet set afregner deres andelshavere 10-15 øre pr. kg lavere end konkurrenterne, og det er meget skuffende. Danish Crown er således kommet længere væk fra deres målsætning om at være foran. Sidste år var Danish Crown 23 øre foran andre store svineproducerende lande i Europa, som Danish Crown sammenligner sig med. Målet om at nå +60 øre yderligere i 2021 betyder, at der p.t. mangler mindst 90 øre, førend Danish Crown når sit mål, lyder det fra producentforeningen.

250 mio. ekstra til ejere

Hos Danish Crown glæder man sig over, at selskabet er styrket finansielt. Og henviser til, at det kommer selskabets ejere - 7166 danske landmænd - til gode.

Trods frasalget af Plumrose i USA, og faldende valutakurser på nogle af koncernens hovedmarkeder, nåede Danish Crown i regnskabsåret 2016/2017 en rekordhøj omsætning på 62 mia. kr. Årets nettoresultat er påvirket af udfordringerne i det britiske selskab Tulip Ltd og stigende råvarepriser for koncernens forædlingsselskaber, men gevinsten fra salget af Plumrose sikrer et rekordresultat på 2 mia. kr.

- Jeg er meget tilfreds med den udvikling, Danish Crown er inde i.  25.000 medarbejdere leverer hver dag et solidt arbejde, der skaber fundamentet for den vækst, vi kan præstere, selv om året også har budt på udfordringer. Indtjeningen er ikke der, hvor vi gerne vil være. Det skyldes først og fremmest problemerne i Tulip Ltd. Jeg kan dog med stor tilfredshed konstatere, at vi meget hurtigt har gennemført en vellykket turnaround, og Tulip Ltd viste sorte tal mod slutningen af regnskabsåret, siger Group CEO i Danish Crown Jais Valeur.

Fra salget af Plumrose udbetales der 250 millioner kroner af gevinsten til ejerne. Udbetalingen sker på baggrund af ejernes leverancer til Danish Crown gennem de seneste fem regnskabsår.

 

 

Læs også