L&F: Årsag til lavt forbrug af belastende midler skyldes godt landmandskab

Pesticidafgiften har kun en meget beskeden effekt set i forhold til, hvad den koster landbruget, lyder det fra Torben Hansen, planteformand i L&F.

Det er landmændenes store fokus på at sprøjte korrekt – ikke pesticidafgiften – der er årsag til, at belastningen fra brug af sprøjtemidler er lav, lyder det fra Landbrug & Fødevarer ovenpå offentliggørelsen af den seneste bekæmpelsesmiddelsstatistik.

Afgiften har kun en meget beskeden effekt set i forhold til, hvad den koster landbruget, lyder det fra organisationen, der dermed går i direkte rette med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der tillægger pesticidafgiften skylden.

- Årsagen findes i godt landmandskab. Danske landmænd sprøjter effektivt og med fokus på kun at bruge den absolut nødvendige mængde. Vi er samtidigt blandt de bedste til at tage ny teknologi i brug, så sprøjtningen bliver så målrettet, som det overhovedet er muligt, siger Torben Hansen, der er formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Han ser samtidig frem til, at landmændene får adgang til nye og mere skånsomme midler, som kan erstatte de gamle midler og dermed sænke belastningen yderligere samtidig med, at der sikres en effektiv behandling af skadevolderne

- Det er afgørende vigtigt, at vi får flere skud i bøssen, blandt andet for at undgå resistensproblemer, siger Torben Hansen.

Afskaf afgift

Han opfordrer samtidigt kraftigt til, at pesticidafgiften afskaffes.

- Afgiften koster os 600 millioner kroner om året. Set i det lys er det en meget beskeden effekt, som den har på landmændenes adfærd. Blandt andet derfor bør den skrottes, siger Torben Hansen, der peger på, at det ikke er muligt at adskille effekten på forbrugsmønstret fra nye og skånsomme midler og effekten af pesticidafgiften.

- Det må vække til eftertanke, at i Tyskland, som ikke har pesticidafgift, viser belastningen også en faldende tendens. Det ser jeg som en klar indikation af, at pesticidafgiftens del af den positive udvikling er meget beskeden, mens den altså koster os dyrt og samtidigt kan være med til at fremme resistensproblemer, fastslår Torben Hansen.

Læs også