EU-Kommissionen vil have svar fra Danmark i sag om rodzonemodeller

En talsmand i EU-Kommissionen fortæller til DR, at man i Bruxelles følger med i debatten om usikkerhederne omkring rodzonemodellen NLES4.

EU-Kommissionen vil den have en redegørelse fra Danmark ovenpå sidste uges debat omkring rodzonemodellen NLES4. Det fortæller Enrico Brivio, der er talsmand i EU's generaldirektorat for Maritime Anliggender og Fiskeri som hører under EU-Kommissionen til DR Nyheder.

- EU-Kommissionen har bedt de danske myndigheder om at redegøre for deres holdninger til sagen, og bedt de danske myndigheder svare på, om de overvejer, om det kan blive nødvendigt at lave nye beregninger på konsekvenserne af landbrugspakken.

Han fortæller, at man i Kommissionen er i gang med en gennemgang af de danske vandområdeplaner, og man vil komme med en rapport i en anden halvdel af 2018.

Debatten om NLES4 blev startet af Danmarks Naturfredningsforening, der har sået tvivl om, hvorvidt der i 2015 var belæg for at nedsætte den marginale kvælstofudvaskning, som det skete, da man skiftede fra NLES3 til NLES4. Der blev nemlig ikke lavet de nødvendige usikkerhedsberegninger, mener man.

Da  marginaludvaskningen blev nedsat kunne man samtidig nedsætte kvælstofudledningsmålet med cirka 3.000 tons.

Over for DR lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at han mener, at Kommissionens henvendelse skal læses som om, at de interesserer sig for det danske vandmiljø.

- Ja, det er sådan, jeg læser det. Og jeg synes selv, at det er meget positivt, at vi har den her grundige dialog med Kommissionen. Vi har kun én interesse, og det er at leve op til de direktiver, vi skal. Og hvis Kommissionen på baggrund af en offentlig debat i Danmark gerne vil have svar på nogle spørgsmål, så gør vi selvfølgelig altid det konstruktivt, siger miljø- og fødevareministeren til DR.

Læs også