Forbruget af energi stiger fortsat

Tal fra Energistyrelsen viser, at danskernes forbrug af både konventionel energi og vedvarende energi stiger.

En lavere el-import og mindre blæst til vindmøllerne gav en stigning i energiforbruget og de faktiske CO2-udledninger i 2016. Da især kraftværkerne samtidig brugte mere biomasse, voksede forbruget af vedvarende energi, så andelen af vedvarende energi steg til 31,3 pct. Det fremgår af Energistatistik 2016 fra Energistyrelsen, som for få uger siden blev offentliggjort.

Danmarks faktiske energiforbrug steg med 3,0 pct. i 2016 i forhold til året før. Stigningen kan blandt andet forklares ved, at Danmarks nettoimport af elektricitet var 14,5 pct. mindre end i 2015. Samtidig faldt produktionen af vindkraft med 9,6 pct., da det blæste mindre i 2016. Udviklingen betød, at forbruget af kul og naturgas til elproduktion i 2016 steg med henholdsvis 21,3 pct. og 12,6 pct.

Det korrigerede energiforbrug, der er korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg med 1,6 pct. i 2016. Udviklingen er båret af en stigning i forbruget af olie, kul og vedvarende energi mm. på henholdsvis 0,2 pct., 5,2 pct. og 3,4 pct., mens naturgasforbruget faldt med 1,3 pct.

Selvom vindkraftproduktionen faldt i 2016, så steg det samlede faktiske forbrug af vedvarende energi med 4,4 pct. fra 2015 til 2016.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde 53,9 pct. af den indenlandske elforsyning i 2016. Det er et fald på 2,1 procentpoint i forhold til 2015. De største bidrag kom fra vindkraft med 37,5 pct., og biomasse med 12,7 pct.

Andelen af vedvarende energi sat i forhold til det samlede bruttoenergiforbrug er på 29,1 pct. i 2016 i forhold til 28,6 pct. i 2015. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 31,3 pct. af energiforbruget i 2016 mod 30,8 pct. i 2015.

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 5,6 pct. i 2016. Produktionen af råolie faldt med 10,0 pct., mens produktionen af naturgas faldt 2,2 pct. og produktionen af vedvarende energi faldt med 1,1 pct.
 

Læs også