Overgaard Gods får pris for god trivsel

Randers Kommune har tildelt CSR-prisen til Overgaard Gods A/S,

som gør meget ud af, at medarbejderne trives og også

tager fleksjobbere og voksenlærlinge ind.

Der skal være plads til alle – også fleksjobbere, folk i løntilskud, virksomhedspraktikanter og voksenlærlinge. Det mener de på Overgaard Gods ved Hadsund, der er blevet belønnet med CSR-prisen fra Randers Kommune.

Corporate Social Responsibility (CSR) kaldes det, når en virksomhed arbejder på at integrere sociale og miljømæssige hensyn.

Medarbejdertrivsel er et nøgleord hos Overgaard Gods A/S ved Hadsund. Og det er baggrunden for, at den nordjyske virksomhed, der driver både grovvarevirksomhed, vognmandsvirksomhed, skovdrift, planteavl og svineproduktion, er blevet tildelt prisen.

- Vi lægger vægt på medarbejdertrivsel, og at der skal være plads til alle. For eksempel har vi også stor glæde af fleksjobbere, der kan arbejde nogle få timer dagligt, siger administrerende direktør på Overgaard Gods, Claus Berggreen.

- Der er jo hele tiden opgaver med vedligeholdelse af bygninger, have og park, der skal løses, hvor vi kan være fleksible med hensyn til, hvornår opgaverne skal være løst, og vi har mulighed for at tilbyde ansættelse, hvor timetallet er tilpasset den enkelte medarbejders muligheder, forklarer Claus Berggren.


Fleksjobber én time dagligt

På et tidspunkt havde Overgaard Gods ansat en medarbejder i fleksjob med en daglig arbejdstid på én time. Alligevel kunne der sagtens findes meningsfyldte arbejdsopgaver til den pågældende.

Claus Berggren nævner en anden fleksjobber, der havde et stort behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. Han blev ansat til at løse brolægningsopgaver over en periode på cirka et halvt år - til fuld tilfredshed for begge parter.

- Vi har et samarbejde med uddannelsessektoren. På et tidspunkt havde vi således en EGU-elev, der på trods af mange personlige udfordringer udviste stor viljestyrke og mødte på arbejde hver eneste dag. Det er en stor glæde at kunne give plads til et sådant menneske, der herved får en chance for at komme videre i livet og få en uddannelse, pointerer direktøren.


Ingen vinter-opsigelser

Godset har gode muligheder for at tilbyde opgaver til ufaglærte medarbejdere indenfor de forskellige brancher, der arbejdes med.

- Og selvom landbrug er en af vore store aktiviteter, opsiger vi ikke medarbejdere om vinteren, men finder i stedet indendørs opgaver til dem, tilføjer Claus Berggren.

Alle Overgaard Gods’ medarbejdere er omfattet af en sundhedsordning, hvor der tilbydes et årligt sundhedstjek. Virksomheden har cirka 50 ansatte året rundt og har erfaring med såvel fleksjobbere som virksomhedspraktikanter, voksenlærlinge og folk i løntilskud.

- Vores holdning er, at hensynet til den økonomiske bundlinje ikke går forud for vores ønske om at være en rummelig virksomhed. Det er givende for os alle sammen - både medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere, slutter Claus Berggren.

Læs også