Udenlandsk el får adgang til PSO-støtte

Europa-Kommissionen havde sat spørgsmålstegn ved PSO-ordningen, men nu er der fundet en løsning – i hvert fald for de næste to år

Der er kommet et gennembrud i de danske drøftelser med Europa-Kommissionen om det danske PSO-system. Kommissionen har nemlig nu godkendt den danske løsningsmodel, der dækker perioden 2015-2016. Det oplyser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

PSO pålægges alt forbrug af el, uanset om det er produceret i Danmark eller i udlandet. Samtidig har el produceret i udlandet ikke hidtil haft adgang til de støtteordninger til vedvarende energi, som PSO’en finansierer i Danmark.

Løsningen indebærer, at el produceret i udlandet får adgang til PSO-støtte. Det sker i første omgang som en forsøgsordning, hvor man udbyder 20 MW solceller samlet set i 2015-16. Heraf får udenlandske producenter adgang til at byde på maksimalt 2,4 MW over de to år.

- Jeg har været meget optaget af, at vi fandt en løsning, som passede til de danske forhold, og som gjorde det muligt for os at fortsætte omstillingen til grøn energi og væk fra kul, olie og naturgas. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu kan fortsætte den grønne omstilling med godkendelsen af den danske løsningsmodel for perioden 2015-2016, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) i en pressemeddelelse.

Støtteordninger kan sættes i kraft

PSO-midlerne bruges blandt andet til at støtte etablering af solceller og vindmøller i Danmark. Derfor har Kommissionens spørgsmålstegn ved PSO-ordningen også skabt usikkerhed om udmøntningen af støtte til blandt andet solceller og husstandsvindmøller.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet peger på, at hovedparten af de aftale støtteordninger vedrørende sol- og vindenergi nu kan sættet i kraft. Samtidig kan de generelle PSO-lempelser på 9,8 milliarder kroner, der blev aftalt i Vækstaftalen, gennemføres.

- Regeringen ønsker at bevare en fast kurs i den grønne omstilling uden at hæmme de danske virksomheders konkurrencevilkår. Det skal PSO-lempelserne bidrage til. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu er nået frem til en forståelse med Kommissionen om, at lempelserne ikke kræver Kommissionens godkendelse, konstaterer Rasmus Helveg Petersen.

Efter 2016 skal en mere langsigtet løsning være på plads.

Læs også