450 til borgermøde om MRSA

Lokal bekymring blandt borgere og lokalpolitikere i Odder Kommune, havde tirsdag aften fået kommunen til at indkalde til borgermøde i Hou.

Medieopbuddet var stort, da Odder Kommune tirsdag aften havde inviteret til borgermøde om svine MRSA, der på det seneste har skabt en del debat i kommunen - både i befolkningen og blandt visse lokalpolitikere i byrådet.

Inden mødet, der blev holdt på Egmont Højskolen i Hou nær Odder, holdt Landboforeningen Odder-Skanderborg et medlemsmøde med to inviterede dyrlæger, for at gennemgå status og indsats mod MRSA. Her var omkring 175 mødt op.

Efterfølgende startede det åbne borgermøde, hvor 475 borgere, svineproducenter og andre interesserede var mødt op. Indlægsholderne var Maren Holm Johansen, veterinærchef i Fødevarestyrelsens kontrolenhed Nord, Robert Skov, overlæge, områdechef i Bakteriologisk overvågning og infektionshygiejne, Statens Serum Institut, Tinna Urth, Den nationale MRSA-rådgivningstjeneste, Statens Serum Institut og Svend Ellermann-Eriksen, professor, Region Midtjyllands MRSA-Enhed, Aarhus Universitetshospital.

Efter indlægsholderne var der debat med dem samt med veterinærdirektør Per Henriksen, Fødevarestyrelsen.

jba

Læs også