Kartoffelbrok kan allerede have spredt sig

NaturErhvervstyrelsen konkluderer, at seriøse drøftelser om godt landmandsskab er nødvendige

I september blev der konstateret kartoffelbrok på en mark med stivelseskartofler nord for Ikast.

Siden har NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet, Videncentret for Landbrug samt erhvervet arbejdet på at afdække omfanget og inddæmme smitten. Men smitten kan allerede være blevet spredt, erkender man fra NaturErhvervstyrelsens side.

- Vi står med et udbrud af kartoffelbrok, som tydeligvis ikke er opstået i år og vi ser på sagen med største alvor. Når vi samtidig ved, at den midtjyske avler allerede har leveret en femtedel af årets avl til fabrikken, inden styrelsen blev alarmeret, må vi konkludere, at der er en vis risiko for, at eventuel smitte kan være blevet spredt, siger enhedschef i NaturErhvervstyrelsen Kristine Riskær på styrelsens hjemmeside.  

NaturErhvervstyrelsen har iværksat en beredskabsplan for området og er nu i gang med systematisk at afdække problemets omfang. Kontrollen er stærkt øget hos den berørte avler, samtidig med at der lægges skarpe restriktioner på håndteringen af kartofler med brok.

- Vi kommer også til at tage nogle seriøse drøftelser med erhvervet omkring godt landmandsskab inden for kartoffelavl. Situationen kalder på ansvarlighed hele vejen rundt, og det handler blandt andet om avlernes udskiftning, egenkontrol og et ordentligt sædskifte, lyder det fra Kristine Riskær.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen bliver alle arealer hos den midtjyske kartoffelavler nu kontrolleret ved løbende markinspektioner, kontrol ved optagemaskinen og ved kontrol af kartoflerne, der er opmagasineret i kulerne på marken.


Læs også