Stop MRSA i stalddøren

Oprindeligt er forrum tiltænkt som et værn af besætningerne mod smitte udefra, men er nu blevet et værn mod smitte med MRSA til omgivelserne

- Vi har valgt at gøre det enkelt og hjælpe vores kunder ved at lave et ark med illustrative billeder og et skema, til at hænge op i stalden, som kan bruges til sikre sig, at man opfylder de nye krav til forrum og MRSA-smittebeskyttelsesplan, fortæller dyrlæge Hans Bundgaard, Porcus.

- I stedet for en hel masse tekst, så har vi forsøgt at vise med illustrative billeder, hvad der skal til for at have et velfungerede forrum, der - ikke bare på papiret - men også i praksis giver en effektiv smittebeskyttelse.

- Og når vi har valgt billeder frem for tekst, så er det fordi, det er lettere at forstå, hvad man taler om - ikke mindst for udenlandske medarbejdere, pointerer Hans Bundgaard.

Netop derfor er planchen udarbejdet på både dansk og engelsk.

Dyrlægen forklarer, at man hos Porcus allerede havde lavet udkastet til den pædagogiske planche i forsommeren, men at der siden er sket en hel masse politiske og mediemæssige ting, som har gjort planchen endnu mere højaktuel.

For nylig blev det nemlig et lovkrav, at svineproducenter allerede fra på onsdag den 1. oktober skal have en MRSA-smittebeskyttelsesplan samt et forrum, der er indrettet på en bestemt måde, og som indeholder bestemte ting. Alt sammen for at reducere risikoen for smitte med MRSA 398 svinebesætningerne til det omgivende miljø.

Læs mere i svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også