Landets største bedrifter skal samles

Tolvmandssektionen samt Danske Godser og Herregårde fusionerer i en ny sektion under Landbrug & Fødevarer

Sektion for Større Jordbrug ser nu dagens lys.

Der bliver tale om en selvstændig sektion under Landbrug & Fødevarer, som samler den tidligere Tolvmandssektionen og Danske Godser og Herregårde (DGH) under ét. Medlemstallet anslås til at blive på 500-600 bedrifter blandt landets største land- og skovbrug.

Beslutningen skal formelt godkendes på DGH’s generalforsamling 7. oktober og senere på delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer 5.-6. november. Frem til den formelle fusion er endelig omkring årsskiftet, vil formanden for Tolvmandssektionen, Frederik Lüttichau, »Søholt« ved Maribo, stå i spidsen for den nydannede sektion og fungere som formand. Begge fusionsbestyrelser vil dog fungere sideløbende.

Efter årsskiftet vil en nyvalgt og endelig sektionsbestyrelse bestå af en formand og to næstformænd i en syvmands bestyrelse.

Læs mere i Effektivt Landbrug fredag – blandt andet om, hvilke opgaver Sektion for Større Jordbrug vil tage fat på.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også