Nu kommer den målrettede miljøregulering

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) skød mandag arbejdet med den ny målrettede miljøregulering i gang.

Fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl åbnede mandag officielt et nyt stort partnerskab, der skal styrke det videnskabelige fundament for en målrettet miljøregulering af landbruget. Det skete under en konferene på KU Science, som tidligere husede Landbohøjskolen.

Partnerskabet samler landbruget, de grønne organisationer, universiteter, vidensinstitutioner samt Miljøministeriet og Fødevareministeriet om at skabe fundamentet for ny regulering af landbruget.

- Der er brug for at målrette miljøreguleringen, så vi finder en fornuftig balance mellem vækst og miljøhensyn.  Skal vi gøde for vækst, har vi brug for at vide hvilke jorde, der kan holde til miljøpåvirkningen. Derfor starter vi i dag en åben proces, hvor universiteter, landbruget og miljøorganisationer inddrages i arbejdet, så vi kan få et system der er baseret på videnskab og ikke holdninger, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

 

Projekter skal vise vejen frem

Et af de projekter, der skal give viden om fremtidens måde at regulere miljøet på, er Miljøministeriets og Fødevareministeriets pilotprojekt. I projektet indsamler ministerierne i samarbejde med en række interessenter og videnskabelige institutioner data fra 30 forskellige landbrugsbedrifter i tre områder i Danmark. Formålet er at afprøve to modeller for, hvordan en ny, målrettet regulering af arealerne kan se ud og fungere i praksis.

Miljøminister Kirsten Brosbøl kalder igangsættelsen af forsøgene med den nye miljøregulering for en god dag for både miljøet og landbruget.

- Nu tager vi et meget vigtigt skridt mod en ny og moderne måde at integrere miljøhensyn i landbruget på. Med pilotprojektet udfordrer vi de seneste 25 års miljøregulering, og vi tester, hvordan vi kan få mest mulig miljø og natur, samtidig med at vi får størst nytte af produktionspotentialet i fremtidens landbrug. Dermed kan vi fastholde regeringens ambitiøse mål for vores natur og miljø, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Læs også