Miljøministre giver grønt lys til GMO-forslag

EU er kommet et skridt nærmere en aftale omkring genmodificerede afgrøder

Flere års tovtrækkeri er måske snart slut.

Torsdag er EU’s miljøministre i hvert fald blevet enige om et kompromis, der betyder, at medlemslandene fremover selv skal kunne bestemme, om en EU-godkendt genmodificeret afgrøde (GMO) skal kunne dyrkes inden for det enkelte lands grænser.

- Forslaget giver en reel ret for medlemsstaterne til at kunne forbyde dyrkning af GMO-afgrøder inden for eget territorium. Det er præcist den løsning, der skal til, for at løse op for den fastlåste situation i EU. I Danmark vil vi tage stilling til en genmodificeret afgrøde fra sag til sag, og det er godt, at den danske regering nu selv kan bestemme, hvad vi mener er rigtigt for Danmark, siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i en pressemeddelelse.

Aftalen bygger på et forslag, som Danmark var tæt på at få vedtaget under det danske EU-formandskab i 2012.

Men dengang forhindrede et blokerende mindretal af lande, at forslaget blev vedtaget. Nu er det blokerende mindretal opløst – og det er derfor, det nu er lykkedes for ministerrådet at nå til enighed.  

Det endelige forslag skal dog stadig forhandles på plads med det nye Europa-Parlament i efteråret.

Læs også