L&F: EU’s øko-forordning er en blandet fornøjelse

Europa-Kommissionen lægger op til en række ændringer, der kan give benspænd for danske mål, konstaterer Uffe Bie

Europa-Kommissionen har fremlagt et forslag til en ny økologiforordning, der blandt andet skal være med til at skabe fair konkurrence og fjerne forhindringer for udvikling af den økologiske produktion.

Den betyder blandt andet, at det danske Ø-mærke får lov til at bestå. Og den beslutning tager formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer (L&F) Uffe Bie positiv. Ifølge formanden rummer udkastet til øko-forordningen i det hele taget flere gode initiativer.

- Det virker til at den kommende økologiforordning bliver nemmere at bevæge sig i som økolog, og den bliver formentlig mere dynamisk. Det er godt, siger Uffe Bie i en pressemeddelelse og fortsætter:

- På kontrolsiden kommer der mere gennemsigtighed som i sidste ende vil gavne både forbrugere og landmænd, ligesom der arbejdes for en mere ens sanktionspraksis i de forskellige medlemslande. Så er flere af produktionsreglerne blevet præciseret og forenklet, og samtidig er der stadig plads til lidt forskellighed i reglerne landende i mellem, når det er relevante klimatiske forhold der gør sig gældende.

Benspænd

Men Uffe Bie peger samtidig på, at Europa-Kommissionen også lægger op til en række ændringer i forhold til den nuværende Økologiforordning, der kan give benspænd i forhold til at nå det danske mål om en fordobling af det økologiske areal i 2020.

Han konstaterer, at man med forslaget blandt andet fjerner muligheden for samtidig drift af en økologisk enhed og en ikke-økologisk enhed.

- Det er meget beklageligt, at EU-kommissionen vil fjerne muligheden for samtidig drift, da vi ved at cirka 100 bedrifter i dag bruger denne mulighed. Det er eksempelvis landmænd, der har flere forskellige slags produktioner, og derfor benytter muligheden for at drive økologi på en del af bedriften for at prøve det af, eller producenter der er bundet af kontraktforhold og derfor ikke er klar til at omlægge hele bedriften.

- Ikke ønskværdigt

Desuden ser det også ud til, at muligheden for at opnå nedsat omlægningstid for udvalgte arealer bortfalder.

- Det er bestemt ikke ønskværdigt fra et dansk synspunkt, at man ikke længere kan få nedsat omlægningstid på udvalgte arealer. Naturarealer og arealer der beviseligt ikke har været behandlet med pesticider eller handelsgødning i en tre årig periode, bør kunne opnå reduceret omlægningsperiode. Ellers bliver det virkelig svært at få nok økologisk jord under ploven inden 2020, vurderer Uffe Bie

Derfor håber formanden også, at EU-kommissionens udkast gennemgår nogle forandringer, inden det endeligt skal vedtages efter forhandlinger med Ministerråd og Europaparlament.

Læs også