Mere støtte til økologi i offentlige køkkener

Fødevareminister Dan Jørgensen har afsat 28 millioner kroner til at give offentlige køkkener et økologisk løft i 2014

Fødevareminister Dan Jørgensen offentliggjorde mandag under et besøg hos Økologisk Landsforening i Åbyhøj ved Aarhus, at regeringen afsætter 28 millioner kroner til et økologisk løft af de offentlige køkkener i 2014.

Midlerne går til uddannelse af køkkenmedarbejdere, som udover at indføre 60 procent økologi også reducerer madspild og skaber sundere og mere klimavenlig mad med mere grønt og mindre kød — alt sammen inden for eksisterende budgetter.

Nyheden vakte stor glæde hos økologerne i Økologisk Landsforening, som mener, at det det også er en stærk opbakning til de mange køkkenmedarbejdere, der arbejder med den grønne omstilling i landets offentlige køkkener.

- Og vi ved, at det giver meget stolthed ude i køkkenerne, når håndværket kommer i spil, siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening

Omstilling af offentlige køkkener til 60 procent økologi er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan 2020, og indsatsen skal bidrage til en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod 2020 ved at øge efterspørgslen på økologiske råvarer.

20 kommuner rundt omkring i landet er allerede i gang med den grønne omstilling, og Aarhus kommune er én af dem.

Læs også