Mange bulgarske landbrug er til salg til fornuftige priser

En række landbrug med og uden husdyrproduktion er sat til salg i Bulgarien – der har den laveste skatteprocent i EU

Den bulgarske regering er meget optaget af at fremme investeringerne i landbruget, skriver Danish Farmers Abroad.

Dette skyldes, dels at den ønskede strukturudvikling og modernisering af landbruget ikke er slået igennem i særlig stor omfang, dels at de store bulgarske virksomheder, som er gået ind i primærproduktionen, generelt ikke har været i stand til at etablere en effektiv drift, som vi kender det.

Bulgarien vil i indeværende planperiode, 2013-2019, modtage ikke mindre end 2,0 milliarder euro fra EU's strukturudviklingsfonde. De bulgarske myndigheder har meddelt, at pengene fortrinsvis skal bruges til fremme af den animalske produktion samt produktion af frugt og grøntsager – blandt andet løg og kartofler.

En række større landbrug med og uden husdyrproduktion er sat til salg og kan købes til absolut fornuftige priser. Samtidig bakker regeringen op med tilskudsordninger til byggeri og flere banker er klar til at gå ind i finansieringen på fornuftige vilkår.

Danske landmænd på besøg

Det var, hvad en dansk delegation oplevede, da de i juli besøgte landet med henblik på at vurdere muligheden for at investere i landbrug og husdyrproduktion. Flere landbrugsproduktioner, som er til salg, blev besøgt. Blandt andet en nybygget malkekobesætning med 800 køer og 1.200 ha.

Det gav så meget blod på tanden, at dem som deltog i turen, nu vil forsøge at få samlet en gruppe, som vil være med til at investere i bulgarsk landbrug.

Nærmere information om dette kan fås ved kontakt til en af de to DFA-medlemmer, som deltog i turen, Ole Bjørn Andersen, Tylstrup, og Ole Larsen, Brønderslev.

Bulgarien har i øvrigt den laveste skatteprocent i EU.

Læs også