Organisationer siger nej til mere bureaukrati

Landboorganisationerne bag Heden & Fjorden og deres planteavlsrådgivere kræver randzonekompensation uden yderligere bureaukrati

Hos Heden & Fjorden hersker der utilfredshed med, at der er lagt op til, at nogle landmænd skal søge om randzonekompensation igen til efteråret som følge af, at vandplanerne tidligst bliver vedtaget i 2014.

- Naturerhvervsstyrelsen har alle oplysninger omkring randzoner fra forårets ansøgning om enkeltbetaling. Så kan det ikke være rigtigt, at vi og landmændene skal spilde tid og penge på en ny ansøgning, siger chefkonsulent i Heden & Fjorden Kjeld Nørgaard i en pressemeddelelse.

Heri peger man på, at for mange landmænd vil udgiften til den nye ansøgning nemt kunne overstige den udbetalte kompensation.

Formanden for Heden & Fjorden, Jørgen S. Poulsen, mener også, det er helt urimeligt med en ny runde:

- Samtidigt kan det heller ikke være rigtigt, at nogle landmænd ikke får kompensation til randzonerne fordi de rammer et støtteloft. Vi ønsker randzoneloven afskaffet, men så længe den er gældende, vil vi have kompensationen uden yderligere bureaukrati, lyder det fra formanden.

Læs også