Nyt stormøde i Agerskov sætter luppen på vækst i landbruget

Natur- og Landbrugskommissionens rapport foreligger, og hvordan bliver der så skabt vækst i landbruget? Det sætter Agerskovgruppen fokus på

- Hvordan skaber vi vækst i landbruget?

Sådan lyder indgangsreplikken for et nyt stormøde, som Agerskovgruppen afholder mandag den 3. juni klokken 11 på Agerskov Kro.

- Udgangspunktet for mødet er Natur- og Landbrugskommissionens rapport, og på den baggrund spørger vi, hvordan får vi skabt vækst i landbruget, siger en af arrangørerne, Thorkild Fink fra Agerskovgruppen, som har gdr. Jens Peter Aggesen som formand.

- Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kommer videre nu, siger Thorkild Fink og understreger, at det for Agerskovgruppen er indlysende, at fundamentet for vækst nødvendigvis må være, at den fremtidige indsats bygger på et fagligt og juridisk korrekt grundlag.

Ved mødet vil man kunne høre en række forskellige nøglepersoner giver deres bud på, hvordan der - på baggrund af Natur- og Landbrugskommissionens rapport - kan blive skabet vækst i landbruget.

Juraen på plads

Efter velkomsten ved Agerskovgruppens formand Jens Peter Aggesen vil juraprofessor Peter Pagh komme med en juridisk redegørelse om implementering af vandrammedirektivet i Danmark.

Herefter vil direktør Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug, tale om, hvad kvælstof egentlig er.

Direktør Flemming Nør Pedersen fra Landbrug & Fødevarer vil fortælle om udviklingen i vandkvaliteten og vandløbsmiljøet samt gennemgå stramninger i rammevilkårene. Det vil blive fulgt på af planteavlsrådgiver Bente Andersen, Skanderborg, der vil give et overblik over rammevilkårenes økonomiske konsekvenser for landbruget, og dernæst vil tidligere minister Hans Christian Schmidt (V) gå på podiet med indlægget »Nabotjek af vore rammevilkår – hvad er det og hvorfor er det nødvendigt?«

Vandplanernes fundament

En repræsentant fra henholdsvis Miljøministeriet og Naturstyrelsen kommer også til at lægge vejen forbi Agerskov Kro for at fortælle om, hvilket fundament vandplaner og planer for havmiljø hviler på. Det sker i skikkelse af kontorchef i Miljøministeriet, Thomas Bruun Jessen, og vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Leth-Petersen.

Afslutningsvis vil de to formænd for henholdsvis Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer, Flemming Fuglede Jørgensen og Martin Merrild, give deres individuelle vurderinger af Natur- og Landbrugskommissionens rapport, og hvordan der på den baggrund kan skabes vækst i landbruget.

Mødet foregår på Agerskov Kro. Det koster 250 kroner at deltage inklusiv frokost og kaffe, og tilmelding skal ske senest fredag den 30. maj til LandboSyd.

Læs også