Malkeprojekt kan sende flere konventionelle køer på græs

Med et ny projekt ved navn »Autograssmilk« forsøger forskere at udvikle metoder, så flere køer kan komme på græs

Mange køer fra konventionelle landbrug bliver i stalden, fordi der i stigende grad anvendes automatiske malkerobotter, der gør det besværligt at få køerne ud. Det skriver Videncentret for Landbrug på sin hjemmeside.

Derfor er Videncentret for Landbrug med i et nyt projekt, der skal gøre det lettere at få køer ud på græs. For der kan blandt andet være økonomiske gevinster ved at få køerne på græs, fordi man eksempelvis kan holde udgifterne til grovfoder nede.

Det nye projekt går under navnet »Autograssmilk«, og deltagerne skal i løbet af de kommende tre år forsøge at udvikle og implementere nogle produktionssystemer, som kan kombinere den automatiske malkning med afgræsning.

- For eksempel muligheden for at anvende mobile automatiske malkerobotter, så malkningen kan foregå på græs. Men mere simple løsninger med låger og gates, så man sikrer at køerne kommer forbi det automatiske malkeanlæg i staldene, har også betydning for, at det bliver lettere at kombinere afgræsning med central malkning, siger chefkonsulent ved Videncentret for Landbrug Ole Kristensen på centrets hjemmeside.

Ole Kristensen er blandt projektets deltagere.

Ud over Videncentret for Landbrug deltager flere andre parter i »Autograssmilk« - nemlig en sammenslutning af organisationer, der repræsenterer mælkeproducenter i en række europæiske lande, flere europæiske forskningsinstitutioner – herunder Aarhus Universitet – samt mælkeproducenter i Danmark og Irland.

Læs også