Danske Bær visner

Omkring 100 bærproducenter skal ud at finde nye aftagere, hvis det vedtages at lukke avlernes andelsselskab

Som en konsekvens af flere faktorer indstiller bestyrelsen i Danske Bær, at avlernes eget andelsselskab lukkes.

Allerede i december fik ledelsen ved en ekstraordinær generalforsamling mandat til at arbejde videre med at nedlægge foreningen, og bliver der flertal igen ved en ny ekstraordinær generalforsamling den 15. januar i Odense, skal selskabets omkring 100 medlemmer på Fyn og det meste af landet ud at finde nye aftagere for deres bærproduktion.

Danske Bær a.m.b.a. blev skabt for fem år af medlemmerne i det daværende Fynsbær, samt leverandører til de privatejede virksomheder, Agrana Juice ved Køge og Ørbæk Mostfabrik. Formålet for selskabet, som havde til huse i Ørbæk, var at transportere, afsætte og administrere bær til forarbejdning.

- Dette forpligtende samarbejde er ikke lykkedes, og samtidig er der jo i efteråret sket en fusion, hvor Ørbæk Mostfabrik og Ørskov Frugt i Oure er gået sammen. Dermed er grundlaget ændret, og derfor er det bedre at stoppe, siger formanden for Danske Bær, bæravler Jens Holme Pedersen, Kogsbølle ved Nyborg.

Han understreger, at det ikke sker på grund af økonomien, men fordi selskabet vil være en for lille aktør fremadrettet.

Læs også