Samarbejde skal styrke svinesektoren

Videncentret for Landbrug og AgroSoft A/S har indgået en aftale om at udvikle og sælge it-programmer til svinesektoren

Medarbejdere fra Videncentret for Landbrug og AgroSoft A/S stikker nu hovederne sammen for at udvikle og sælge it-programmer til svinesektoren. Det oplyser Videncentret for Landbrug.

- Med det nye samarbejde kombinerer vi en stærk svinefaglig viden og it-kompetencer med mange års erfaringer med at levere programmer til svineproducenterne. Det er en konstellation, der kan sætte fokus på udviklingen af fremtidens managementsystemer til svinesektoren, lyder det fra Peter Enevoldsen, afdelingschef, VFL IT, Videncentret for Landbrug.

Samarbejdet betyder nemlig, at partnernes nuværende aktiviteter på området samles i en organisation – med AgroSoft A/S som det fortsættende selskab.

- For os er det helt centrale, at vi får de nyeste forskningsresultater og den nyeste faglige viden ud at virke på staldgangen hurtigst muligt – til gavn for landmandens bundline og for erhvervets konkurrenceevne. Og med den indgåede aftale kan vi bruge kræfterne på at sætte turbo på den udvikling,

Alle brugere af begge parters systemer kan fortsat få support og anden hjælp som hidtil.

Læs også