Svanholm Gods lever godt

Det store kollektivbrug i Hornsherred har en flad ledelsesstruktur, hvor alle beslutninger tages uden afstemning. Økonomien er fælles

Da Landbrug Øst forleden aflagde besøg på Svanholm Gods i Hornsherred, var det den ene af det kendte kollektivbrugs to grundlæggere, 68-årige Bo Læssøe, der viste rundt på det, der har været hans hjem og arbejdsplads, siden det hele begyndte i 1978.

- Ideen til at etablere et stort kollektivbrug kom oprindeligt fra to københavnske par, der via annoncering kaldte sammen til et møde for interesserede. Ikke mindre end 250 interesserede henvendte sig, fortæller Bo Læssøe.

Resultatet blev, at 82 kollektivister med tilsammen 65 børn i 1978 købte Svanholm Gods - i øvrigt efter, at man havde haft andre lignende store ejendomme på Sjælland i kikkerten.

- Opstarten i 1978 var på mange måder svær. Det blev et meget vådt år, hvor vi havde store problemer med at få høstet. Desuden var det en stor udfordring at få det hele omlagt til økologisk drift. Mange forlod kollektivet efter kort tid, men andre stod på spring for at komme med, så vi blev ved med at være lige mange - og er det i øvrigt stadig, selv om der løbende er nogle få, der går ud, fortæller Bo Læssøe.

Det store kollektivbrug har en flad ledelsesstruktur, og økonomien er fælles.

Mange driftsgrene

Det store økologiske kollektivbrug drives i dag med en malkekvægbesætning på 120 jersey årskøer plus opdræt. Stalden er en dybstrøelsesstald, der blev opført i 2009, efter at den tidligere stald brændte. Hertil kommer 90 moderfår til kødproduktion. Svanholm Gods er eneleverandør af mælk til selskabet Hansen Is (det tidligere Frederiksborg Is).

Der drives 20 hektar med frilandsgrønsager og 20 hektar med kartofler samt 130 hektar skov. Fra skoven sælges der træ til tømmerproduktion, og der produceres flis til opvarmning af de mange boliger. Der dyrkes majs til kvægfoder i 10 hektar. Resten af de 415 hektar drives med græs, korn og frø.

Af øvrige indtægtskilder kan nævnes rundvisninger på stedet. Endelig er man i gang med at etablere en gårdbutik med egne produkter, og der er netop åbnet en café.

Læs også