Auken: Kommunerne kan godt finde ud af det!

I et åbent samråd, der foregik torsdag formiddag, slog miljøministeren flere gange fast, at kommunerne er kloge nok til at konsekvensvurdere

Miljøminister Ida Auken (SF) sad torsdag formiddag i et åbent samråd om grødeskæring over for en væg af venstrefolk.

De ville blandt andet have ministeren til at svare på, om det er kommunerne, der skal tage de endelige beslutninger om grødeskæring ved de danske vandløb – deriblandt ved vandløb, der næsten står stille.

- Ingen ønsker at lave indsatser, der ingen effekt har. Det er kommunerne kloge nok til at vurdere, svarede Ida Auken.

Den udmelding affødte en ny række spørgsmål fra blandt andre Venstres Hans Christian Schmidt og Erling Bonnesen.

Erling Bonnesen satte således spørgsmålstegn ved, om det vil sikre en ensartet sagsbehandling, mens Hans Christian Schmidt påpegede, at i hvert fald en enkelt kommune havde en opfattelse af, at kommunernes råderet med hensyn til reduceret grødeskæring er forholdsvis begrænset.

- Kommunerne har råderum

Ida Auken understregede flere gange i løbet af samrådet, at kommunerne godt kan finde ud af, at det er dem, der skal lave en konkret vurdering af de enkelte vandløb:

- De statslige vandplaner siger, hvilke vandløb der skal ske en indsats på, men kommunerne har råderum ved den konkrete indsats, sagde hun.

Hun pegede på, at kommunerne må konsekvensvurdere, hvorvidt en indsats er for dyr eller ikke har nogen biologisk effekt.

- Om det så betyder mere skånsom grødeskæring er kommunernes råderum, slog Ida Auken blandt andet fast.

Du kan læse mere fra debatten i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også