Skovdyrkere skal mødes igen

Der er ekstraordinær generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Fyn 27. november

Et centralt punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Fyn, som fandt sted på Centrovice i Ringe onsdag den 23. oktober, var forslag til ændrede vedtægter for Skovdyrkerforeningen Fyn a.m.b.a. og De Danske Skovdyrkerforeninger.

Allerede forrige år fik Skovdyrkerforeningen Fyn nye vedtægter, som betød overførsel af en række beføjelser fra lokalforeningen til De Danske Skovdyrkerforeninger.

Den nye vedtægtsændring skyldes krav fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der i overensstemmelse med konkurrencemyndighedernes krav har anbefalet, at visse bestemmelser i lokalforeningernes vedtægter tages ud og overføres til en samarbejdsaftale. Vedtægtsændringen giver blandt andet mulighed for elektronisk indkaldelse til for eksempel generalforsamling.

Der var flertal for vedtægtsændringen blandt de cirka 80 deltagere i generalforsamlingen. Men da mindre end halvdelen af medlemsskaren var mødt op, skal ændringsforslaget til afstemning igen på en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted tirsdag den 27. november.

Læs også