Holger K.: Grænsehandel ligger på stabilt niveau

Skatteministeriet har fredag offentliggjort rapporten »Status over grænsehandel 2012«. Den angiver, at fedtafgiften har haft begrænset effek

Rapporten »Status over grænsehandel 2012 er fredag blevet offentliggjort. Den analyserer omfanget og karakteren af danskernes grænsehandel i udlandet.

I rapporten skønner Skatteministeriet, at den samlede grænsehandel i 2012 vil udgøre cirka 10,6 milliarder kroner. Til sammenligning skønnes det, at handlen i 2010 udgjorde 12,1 milliarder kroner og 9,6 milliarder kroner i 2011.

- Når man har fulgt den offentlige debat det seneste år, har man nærmest fået det indtryk, at danskernes grænsehandel er steget som aldrig før, og at danskerne nu køber alle deres varer syd for grænsen. Der må vi bare konstatere: det er ganske enkelt ikke tilfældet. Danskernes samlede grænsehandel i 2010 og 2011 ser faktisk ud til at have ligget et stykke lavere end i de foregående år, lyder det fra skatteminister Holger K. Nielsen (SF).

Fedtafgift har begrænset effekt på grænsehandel

Rapporten kommer ind på, at forhøjelserne af afgifterne på tobak, chokolade, øl, vin og sodavand med videre som følge af Finanslov 2012 i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget blev beregnet til at ville medføre en stigning i grænsehandlen på knap en milliard kroner.

Til gengæld forventede Skatteministeriet, at fedtafgiften ville have begrænset effekt på grænsehandlen. I rapporten hedder det således:

- de foreløbige tal tyder på, at effekten på grænsehandlen af fedtafgiften, som forventet, har været begrænset.

Holger K. Nielsen peger på, at grænsehandlen ligger på et stabilt niveau:

-Når regeringen med finansloven for 2012 vedtog at forhøje en række afgifter på tobak, øl, vin og sodavand, var det blandt andet ud fra en sundhedspolitisk betragtning. Det var vi helt klar over ville påvirke grænsehandlen med nydelsesmidler i et vist omfang. Selvom vi tager de mest mørke briller på, så er billedet for 2012 imidlertid, at den samlede grænsehandel i Danmark ligger på det samme niveau, som den har gjort de seneste 10 år. Grænsehandlen i Danmark er hverken eksploderet eller ude af kontrol, men udvikler sig stabilt og helt på linje med, hvad regeringen havde forventet, siger skatteministeren.

Her kan du læse rapporten i sin helhed. 

Læs også