Energi på langelandsk jord

Langelandske lodsejere fremviser tilplantede poppel- og pilarealer ved temadag på fredag den 2. november

Sammen med lokale dyrkere på Langeland inviterer Fortsmiljø A/S til en temadag fredag den 2. november om energiafgrøderne poppel og pil, med fokus rettet mod kulturetablering, dyrkning og afsætning.

Forstmiljø varetager rådgivning, plantning og høst samt handel med flis og vedmasse fra poppel. Konceptet med energipoppel til energi- og vedproduktion kan ske i omdrift mellem to og ti år.

Arrangementet foregår mellem kl. 14.00 og 17.00, og det starter ved Tranekær Fyr med fortsættelse længere mod nord i Snøde Hesselbjerg.

I området omkring Tranekær Fyr, hvor temadagen starter, er der plantet flere arealer. Tre lodsejere har samlet 25 hektar fordelt mellem poppel og pil og yderligere to lodsejere har godt 20 hektar med pil.

Læs også