Aukens fem vandveje

Miljøminister Ida Auken (SF) præsenterede mandag fem nye vandveje som opfølgning på Vandtopmødet på Lykkesholm

Mandag præsenterede miljøminister Ida Auken fem nye vandveje, som er ministerens bud på, hvad pejlemærkerne skal være for 2. generationsvandplanerne fra 2015 til 2021. Det oplyser Miljøministeriet.

Vandvejene er formuleret efter Vandtopmødet på Lykkesholm i september. Her var repræsentanter fra landbrug, grønne organisationer og andre med interesse i vandplanerne samlet til et 24 timer langt møde med miljøministeren.

- Vi vil gerne tænke nyt, fordi vi tror, det vil føre til bedre vandplaner - og dermed renere vand. Det er mine forslag til vandveje et udtryk for. Så er det klart, at det også kræver, at vi gør nogle ting anderledes end i dag, og at det ikke er sikkert, vi lige nu har det præcise svar på en ny løsning. Men det vigtige er, at vandvejene er lagt ud. Vi skal have noget at sigte efter, lyder det fra Ida Auken.

Hun har formuleret vandvejene således:

Den første vandvej: Vidensgrundlaget
Få skabt fællesskab om fakta. Ny viden skal afprøves og dokumenteres i samarbejde med forskere, landbrug, erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder.

Den anden vandvej: Virkemidler
Målretning af indsatsen til de steder, hvor der kan opnås den største gevinst for vandmiljøet.

Den tredje vandvej: Finansiering
Vandplanerne må ikke koste skatteborgerne flere penge, så mulighederne for anden finansiering og mere fleksibilitet i EU-midler skal afsøges.

Den fjerde vandvej: Folkeligt engagement
Større lokal inddragelse i, hvordan vandplanerne skal gennemføres i det enkelte område.

Den femte vandvej: Samarbejdsproces og rollefordeling
Miljøministeren og Miljøministeriet har ansvaret for at fastlægge overordnede mål og rammer, så Danmark kan overholde EU's vandrammedirektiv.

Ifølge Miljøministeriet udpeger vandvejene de store sigtelinjer, men det er Natur- og Landbrugskommissionen, der har fået til opgave af regeringen at komme med mere konkrete bud på sammenhængende løsninger for ren natur og et landbrugserhverv i vækst.

Natur- og Landbrugskommissionen kommer med sine anbefalinger til marts næste år.

Læs også