Forskere vil redde grises liv

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvor stor effekt det har at tilsætte bioaktive aminosyrer i foderet til drægtige søer

Forskere fra Aarhus Universitet går nu i gang med et nyt projekt, der måske kan redde livet for mange pattegrise.

Forskerne vil undersøge, om en lille ændring i foderet til drægtige søer kan påvirke pattegrisedødeligheden i en positiv retning. Det oplyser Aarhus Universitet.

Ifølge Aarhus Universitet er den gennemsnitlige kuldstørrelse i dansk svineproduktion øget fra 13 til 16 grise i de seneste 20 år. Desværre er pattegrisedødeligheden samtidigt steget fra 17 procent til næsten 25 procent. Forskerne peger på, at det betyder, at ni millioner pattegrise dør hvert år i Danmark.

- Der er brug for at øge fødselsvægten hos de mindste grise og forbedre deres muligheder for at overleve de første kritiske døgn, lyder det fra seniorforsker Niels Oksbjerg, som er leder af det nye projekt.

Større vækst

De bioaktive aminosyrer bliver ifølge Niels Oksbjerg omdannet til nitrogenoxid, hvilket øger blodgennemstrømningen.

- Vores hypotese er, at den øgede blodgennemstrømning fører til øget forsyning af blod til livmoderen og yveret og at det øger livmoderens vægt, tilførslen af næringsstoffer samt antallet af muskelfibre og fødselsvægten hos kuldets mindste smågrise. Det resulterer i større vækst af soens yver og større produktion af mælk og råmælk, siger Niels Oksbjerg på Aarhus Universitets hjemmeside.

Hvis det viser sig, at tilsætning af de bioaktive aminosyrer til soens foder har en positiv effekt på pattegrisedødeligheden, så vil det være en løsning, der hurtigt kan tages i brug i den praktiske svineproduktion, vurderer forskeren.

- Det vil både forbedre dyrevelfærden og landmandens økonomi, siger Niels Oksbjerg.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Fødevarer og Institut for Husdyrvidenskab og støttes med fem millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd, Teknologi og Produktion.

Læs også