Informationsmøde om læplantning

Den danske stat støtter hvert år plantning af nye læhegn med et beløb på finansloven. De seneste år har beløbet ligget omkring 15 millioner

Plantning & Landskabs regionsbestyrelse har lavet en prioriteringsrækkefølge for plantningerne på Sjælland og Øerne, og turen er nu kommet til Ringsted, Køge, Lejre og Roskilde kommuner. Lodsejere i Høje-Taastrup, Ishøj, Greve og Solrød kommuner kan også komme med.

- Vi regner med, at der skal plantes i foråret 2014, siger Søren Hansen fra Plantning & Landskab, Region Øst og fortsætter:

- Det er derfor nu, at planlægningen skal i gang. Der skal dannes et læplantningslaug, som kan forestå planlægningen og plantningen. Lauget skal have fundet de interesserede lodsejere, som vil plante læhegn, og der skal vælges en entreprenør, som kan forestå arbejdet.

Plantning & Landskabs regionsbestyrelse arrangerer derfor et informationsmøde, hvor alle med interesse i læplantning er velkommen.

På mødet vil der blive informeret om læplantningsordninger og tilskudsmuligheder, og entreprenører, der kan forestå alt det praktiske omkring plantning, vil også være til stede og vil kunne informere om priser og betingelser m.v.

Planer om at danne læplantningslaug

På informationsmødet skal der også helst dannes et læplantningslaug, som skal forestå de nye plantninger. Hvis interessen for læplantning ikke er til stede blandt lodsejere i Midt- og Østsjællandske kommuner, går tilbuddet videre til kommunerne i Nordsjælland, som er de næste på prioriteringslisten.

Informationsmødet finder sted på Viby Kro, Skolevej 1, 4130 Viby Sjælland tirsdag den 23. oktober kl. 19.00. Alle er velkomne.

Læs også