Svin må gerne have mere sul på kroppen

Den optimale slagtevægt har været faldende, men nu har stigende afregning flyttet den optimale slagtevægt tilbage til 82-84 kg.

For mange svineproducenter er der nemme penge at tjene ved at lægge nogle ekstra kilo på grisene. Det skriver Danish Crown torsdag.

Den optimale slagtevægt har ellers været faldende på grund af stigende foderpris. Men nu har den høje notering rykket den optimale slagtevægt tilbage på 82-84 kg.

Afdelingschef for DC Ejerservice Jacob Rasmussen forklarer, at mange leverandører til Danish Crown kunne hente en højere afregning ved at hæve slagtevægten nogle kilo.

Som et eksempel har Jacob Rasmussen regnet på en andelshaver med en årlig leverance på 7.700 slagtesvin.

Gennemsnitsvægten på andelshaverens slagtesvin var 78 kg. Men var gennemsnitsvægten i stedet hævet med seks kg til 84 kg, så havde andelshaveren kunnet finde 69.300 kr. ekstra på bundlinjen med alle udgifter trukket fra.

Han opfordrer derfor alle leverandører til at kigge på deres leveringsstrategier.

Du kan selv beregne

Ifølge Danish Crown kan man selv regne på, hvad den levende vægt skal være, for at ramme ens optimale slagtevægt.

Til det formål kan man benytte denne formel:

Slagtevægt x 1,19 + 7

Læs også