Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde

Ledreborg Slot danner rammen om årsmødet, hvor blandt andre fødevareminister Mette Gjerskov deltager

Onsdag den 10. oktober holder Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer årsmøde.

Det foregår på Ledreborg Slot, og blandt deltagerne er fødevareminister Mette Gjerskov (S) og præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Du har desuden mulighed for at deltage i temadebatten ”På vej mod 2020 – den økologiske kommune”.

Endvidere er der valg til Økologisektionens bestyrelse i Landbrug & Fødevarer. Det er Økologisektionens bestyrelse, der tegner Landbrug & Fødevarers politik på økologi-området.

Alle økologiske landmænd, som er medlem af en landboforening/familielandbrugsforening eller fællesforening har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.

Mødet finder altså sted onsdag den 10. oktober klokken 9.30 til 17.00. Tilmelding skal ske senest onsdag den 3. oktober.

Læs også