L&F: Optælling af svins skuldersår sat på standby

Ifølge Landbrug & Fødevarer skal projekt genovervejes

For to uger siden blev skuldersåroptællingen af danske søer i farestalden sat i gang. Nu bliver alt sat på standby, idet man vil genoverveje hele projektet. Det oplyser Landbrug & Fødevarer.

Herfra lyder det, at noget tyder på, at fødevareministeren har lyttet til høringssvarene, der påpegede, at man kunne nå frem til samme resultat med en enkelt optælling.

– Det er glædeligt, at ministeren har lyttet til både høringssvaret fra os, hvor vi bl.a. påpeger, at to optællinger ikke giver et bedre beslutningsgrundlag for en eventuel kommende national handlingsplan. Desuden er vi på linje med svarerne givet fra Den Danske Dyrlægeforeningen og Aarhus Universitet, Foulum, forklarer Lindhart B. Nielsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Mellem den 10. september 2012 og 31. januar 2013 skulle besætningens dyrlæge to gange tælle skuldersår op. Der skulle være tre måneder mellem de to optællinger. Dermed var den nye skala for skuldersår offentliggjort, men nu er det uvist, hvad der præcist sker hvornår.

Læs også