Videncentret laver randzone-skabelon til landmænd

Skabelon skal gøre det nemmere for danske landmænd at kontakte kommunerne og få en afklaring på, om de skal lave randzoner på deres grund.

- Skal jeg etablere ti meter randzoner langs det vandløb, der løber igennem mine marker eller ej?

Det spørgsmål vil mange danske landmænd gerne have et klart svar på lige for tiden. I sær ikke mindst fordi, at det kompensationskort, der viser de strækninger, hvor der er vandløb, som NaturErhvervstyrelsen for noget tid siden har offentliggjort, er meget unøjagtigt, og ofte ikke stemmer overens med det, som landmændene oplever som virkeligheden. Derfor er flere kommet i tvivl om, hvordan de skal forholde sig.

Nu kommer Videncentret for Landbrug så de tvivlende landmænd en smule til undsætning. Herfra har man nemlig udarbejdet en skabelon, som landmændene kan bruge, når de kontakter kommunerne for at få svar på spørgsmålet.

Skabelonen kan findes her!

Kommunen er nemlig vandløbsmyndighed, og det er derfor deres opgave i sidste ende at afgøre, om der er tale om et vandløb efter vandløbslovens forstand. Derfor skal man som landmand henvende sig til kommunen for at få en afklaring, hvis man er i tvivl om man har et vandløb på sin jord.

- Vi synes, at det fornuftigt at hjælpe folk med, hvordan de kan sætte brevet op, når de henvender sig til kommunen. Man kan selvfølgelig sagtens bruge sine egne formuleringer, men det her er et forslag til, hvordan man kan gøre, og sikre at der er et godt udgangspunkt i den kommende kommunikation med kommunen, siger Jon Birger Pedersen, chefkonsulent i Planteproduktion på Videncentret.

Sætter frist

Skabelonen fra Videncentret er udformet sådan, at den har standardformuleringer som landmænd og konsulenter kan udfylde og sende ind til kommunen, hvis de ønsker at få kommunens vurdering om, hvorvidt et vandløb er et vandløb.

Sammen med skabelonen er det meningen, at landmanden vedlægger et skærmprint af kompensationskortet og får angivet de strækninger samt det tilgrænsende markblok nr. for at sikre identifikationen, hvor man er i tvivl, om der skal have randzoner eller ej.

I skabelonen anmoder man samtidig kommunen om en frist på 14 dage for at få svar.

- Med den formulering så går vi ud fra, at hvis kommunen ikke kan nå at overholde det, så svarer de, og tager så initiativet med, hvad der så skal ske, siger Jon Birger Pedersen.


Læs også