Antallet af malkekøer stiger

Den samlede kvægbestand er i det sidste år faldet, men der er kommet lidt flere malkekøer .

 Den samlede kvægbestand pr 30. juni var 1.629.000 stk.

Det er en procent færre end på samme tidspunkt året før. Faldet skyldes færre tyre og stude (handyr), mens antallet af hundyr var stort set uændret i forhold til opgørelsen på samme tidspunkt i 2011.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Nedgangen i bestanden af tyre og stude skyldes flere slagtninger i slutningen af 2011 samt en større eksport af spædkalve. Udviklingen skal ses i sammenhæng med en ændring af handyrpræmien fra årsskiftet 2012, hvor der er indført en væsentlig lavere præmie.

Flere malkekøer, færre ammekøer

Den samlede bestand af køer er opgjort til 688.000 stk. Bestanden af malkekøer steg 1 procent til 582.000 stk., mens ammekøerne faldt med 4 procent til 106.000 stk. i forhold til juni 2011.

Der er 668.000 kvier. Antallet af de yngste kvier under et år steg, mens bestanden af dem over et år faldt. Antallet af drægtige kvier (kommende køer) steg med 1 pct. i forhold til 30. juni 2011.

Mest kvæg i Jylland

87 procent af alt kvæg er i Jylland, mens der er 7 procent på Sjælland og Bornholm og 6 procent på Fyn og Øerne. I 2011 blev 90 procent af mælken i Danmark produceret i Jylland.

Læs også