Randzoner sættes på standby

Landmænd fra hele landet tilkendegav på møde i Agerskov tirsdag, at de vil udnytte fødevareministerens »fjumreår« fuldt ud.

Cirka 300 landmænd var tirsdag aften til vandplan-møde på Agerskov Kro i Sønderjylland. Og ikke én af landmændene tilkendegav, at de har til hensigt at etablere randzoner pr. 1. september.

- Hvor mange af jer etablerer randzoner - op med hænderne, lød det fra Jens Peter Aggesen, som sammen med landmandskollegaen Thorkild Fink står bag den såkaldte Agerskovgruppe, der arrangerede tirsdagens aftenmøde.

Og svaret fra salen var ikke til at tage fejl af. Ingen rakte hånden i vejret. Samtidig slog formanden for Østlige Øers Landboforeninger, Povl Fritzner, fast, at han er en af dem, der har brug for fjumreåret.

- Det har jeg tænkt mig at bruge for at finde ud af, hvad der er op og ned i alt det her, lød det fra den sjællandske landmand.

Flere andre kilder, Effektivt Landbrug talte med tirsdag aften i Agerskov, understregede ligeledes, at de ikke på det nuværende grundlag ser sig i stand til at vurdere, hvor der skal være randzoner. Så de vil ligeledes bruge fjumreåret og derfor ikke foretage sig noget.

 Kritik af passivitet

På tirsdagens Agerskov-møde langede advokat Hans Sønderby Christensen i øvrigt kraftigt ud efter landbruget for årtiers passivitet.

 - Ingen andre erhvervsgrupper ville finde sig i den forskelsbehandling, I er udsat for. Politikerne fortæller jer, at de krav, I mødes med i vandplanerne, fuldt ud er dikteret af EU. Det samme gælder en række gødnings- og pesticidregler. Men i mange tilfælde passer det simpelthen ikke. Det er dansk enegang. Og den enegang er ulovlig, for når man ser på lovligheden i en national lovgivning, som gennemfører EU's direktiver og forordninger, skal den ligge inden for rammerne af, hvad der er de almindeligst anerkendte standarder i de andre EU-lande. I har i alt væsentligt krav på samme vilkår som jeres konkurrenter i de andre EU-lande, sagde han.


Læs også