Mærkværdig form for lovgivning

Claus Clausen, formand for Landbo Limfjord, kalder randzoneloven for en mærkværdig form for lovgivning.

Landmanden skal selv vurdere om han vil udlægge randzoner, de fra Naturerhvervsstyrelsen angivne steder. Det mener formand for Landbo Limfjord, Claus Clausen er en mærkelig form for lovgivning.

Selv anlægger han kun randzoner dér, hvor der i forvejen er to-meters bræmmer, og hvor han kan se rimeligheden i at gøre det.

- Dér, hvor man ikke synes, der skal være randzoner, der skal man ikke lave randzoner, siger han.

Han mener desuden, at det er bekymrende, at ministeriet ikke kan melde ud, hvad effekten af randzonerne er.

Læs også