Nå at tilmelde dig Register for Gødningsregnskab

Du kan stadig nå at tilmelde dig Register for Gødningsregnskab inden 31. juli.

Er du ikke allerede tilmeldt Register for Gødningsregnskab, kan du inden den 31. juli 2012 nå at tilmelde dig, skriver Naturerhvervsstyrelsen.

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder optager.

Hvis man har en virksomhed, der er omfattet af reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsreglerne), skal virksomheden registreres i NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab.

Man skal være med i Register for Gødningsregnskab, hvis ens virksomhed har en momspligtig omsætning på over 50.000 kroner inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig have over 10 dyreenheder (DE), eller have en husdyrtæthed over 1,0 DE/hektar, eller modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning inden for en planperiode.

 

Virksomheder, der er tilmeldt registeret, har mulighed for at købe handelsgødning afgiftsfrit mod, at virksomheden en gang om året udarbejder henholdsvis en gødningsplan og et gødningsregnskab og overholder gødskningsreglerne.

Har landmanden leveret husdyrgødning til en anden virksomhed i planperioden 2011/12, kan han kun fradrage den leverede husdyrgødning i dit eget gødningsregnskab, hvis modtageren af gødningen er tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Læs også