Frøavlere fik rekord høje priser for deres høst i 2011

Hunsballe Frø A/S har for høst 2011 afregnet med en gennemsnitlig pris på næsten 11 kr. pr. kg normalkvalitet.

Frøavlere, som avler frø til Hunsballe Frø A/S, fik afregnet deres høst af frø i 2011 på et historisk højt niveau.

- Vi så allerede sidste år, at prisniveauet på græs- og kløverfrø steg kraftigt. Det medførte en yderst konkurrencedygtig afregning for høst 2010, siger adm. direktør Jens Holstborg, Hunsballe Frø A/S, i en pressemeddelelse.

- Derfor er det glædeligt, at markedet har fortsat de gode takter således, at vi for høst 2011 har afregnet på rekordniveau med en gennemsnitlig pris på næsten 11 kr./kg normalkvalitet.                                                                                                                  

- Hunsballe Frø har i 2010 og 2011 tilpasset produktionen for at sikre en optimal balance imellem udbud og efterspørgsel. Det har sikret, at vi har omsat årets høst i det nuværende højprismarked til gavn for frøavlerne.

- Vi forudser, at markedet fortsat vil være gunstigt i 2012, hvilket vil give sig udslag i endnu et år med høje frøpriser, vurderer Jens Holstborg. 

Udvider produktionen og tegner nye kontrakter

- I Hunsballe Frø ser vi en stigende interesse for at avle græs- og kløverfrø, og vi har fortsat muligheder for at tegne nye kontrakter til høst 2013.

- Vi udvider vores produktion til høst 2013 & 2014. Vi har derfor været i stand til at tilbyde vores faste avlere at øge produktionen, oplyser Jens Holsborg.

- Samtidig har der også været muligheder for at tegne kontrakter med nye avlere.

- Det er vigtigt for os at tilpasse produktionen gradvist, så vores produktion passer til kundernes behov og samtidigt sikre, at vi ikke producerer frø til lager med prisfald til følge, slutter direktøren.

Læs også