HedeDanmark a/s indgår storaftale med CP Kelco ApS om håndtering af organiske restprodukter

HedeDanmark overtager den komplette håndtering og sikring af en bæredygtig genanvendelse af restprodukter fra citrusskaller og tangplanter.

Optimal udnyttelse af ressourcerne, bæredygtighed i produktionen og den størst mulige effektivitet i genanvendelsen af vigtige og begrænsede naturressourcer er baggrunden for, at den internationale producent af stivelsesmidler til fødevarer, CP Kelco, indgår nyt samarbejde med HedeDanmark. Aftalen indebærer, at HedeDanmark skal sikre, at cirka 100.000 ton restprodukter fra CP Kelco – primært fra tangplanter og citrusskaller – bliver genanvendt på bæredygtig vis. Af den samlede produktion af restaffald vil cirka 80.000 ton blive anvendt til foder, mens cirka 20.000 ton skal bruges som organisk gødning i jordbruget og en mindre del genanvendes. 
 
- HedeDanmark har stor erfaring i at håndtere denne type opgaver, og aftalen med CP Kelco betyder, at vi tager et nyt stort skridt fremad på det private marked og ikke mindst i forhold til fremtidig håndtering af organiske restprodukter fra eksempelvis mejerier, bryggerier med videre, hvorfra restprodukter også kan anvendes til dyrefoder, organisk gødning og i biogasindustrien, siger divisionsdirektør Jens Schrøder fra HedeDanmark a/s.
 
HedeDanmark står allerede i dag for håndtering og sikker genanvendelse af organisk gødning for en række kommunale rensningsanlæg og private virksomheder. Konkret betyder aftalen med CP Kelco, at HedeDanmark via et partnering-samarbejde skal stå for den samlede håndtering af de godt 100.000 ton fordelt på seks forskellige restprodukter og herunder sikre korrekt administration, dokumentation og indberetning til myndigheder samt afsætning og distribution til landmænd.

Læs også